Avisos
notifications Avisos
Fundació Bosch i Gimpera

26.06.2024

TRAMITACIÓ DE PAGAMENTS (PERÍODE D'ESTIU)

10.06.2024

HORARI D'ESTIU

18.07.2023

Canvi en l'import del quilometratge

30.06.2023

Informació per als IP's amb projectes a la Fundació Bosch i Gimpera

01.10.2022

Activació de la central de Comandes de l'FBG per tots els projectes.

09.06.2022

Tramitació Viatges a travès de BCD Travel

11.05.2022

Tramitació Viatges a través de Viajes el Corte Inglés

03.03.2022

Comunicació Canvi en la visualització Overheads

07.02.2022

15 de Febrer del 2022, termini per tramitar recuperacios de despeses de l'any 2021

01.02.2022

Nota de la Directora General Grup UB sobre el nou procediment de Romanents de projectes

28.10.2021

Únic proveïdor viatges FBG/UB: Atlanta Agència de Viatges

04.05.2020

Modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic-Contractes menors

20.06.2018

Centralització de les compres per a projectes gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera amb finançament d'ajuts públics o privats per imports inferiors a 15.000 e (IVA exclòs)

06.03.2018

Nova Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic (LCSP)

04.03.2018

Noves funcionalitats web extractes

27.10.2017

Notificació canvi Overheads

18.07.2013

Carta del vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència UB

08.04.2013

Beques de col·laboració FBG i contractes pre-doctorals

27.08.2012

Nous tipus d'IVA