Manuals i formularis
notifications Avisos
Fundació Bosch i Gimpera

Documents
Manual de Benvinguda per a IP's nous file_download
Manual de Processos Administratius file_download
Manual de Pressupostos file_download
Càlcul de Pressupostos file_download
Procediment romanents projectes file_download
Procediment de gestió de telefonia mòbil file_download
Pla de Prevenció de Riscos Laborals file_download
Manual de Beques de Col·laboració file_download
Ordre de pagament 14 SEPA file_download
Recuperació de despeses file_download
Manual eina comandes FBG Català file_download
Manual eina comandes FBG Anglès file_download
Manual funcionalitat comanda FBG - SAP file_download
FITXA Elegibilitat Projectes H2020 Català file_download
FITXA Elegibilitat Projectes H2020 Anglès file_download
Guia d’execució de despeses H2020 file_download